Rehabilitace EU OPZ Středočeská kraj

Sociální rehabilitace v Kolíně a v Sedlčanech

Služba je poskytována klientům s mentálním postižením v kombinaci s jinými vadami, sluchově postiženým, klientům s chronickým duševním onemocněním a jinak zdravotně znevýhodněných od 18 do 64 let. 

Služba je zaměřena na zvyšování soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti klientů v oblasti ekonomické, sociální a kulturní. Důležitá je podpora uživatelů naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady svého omezení a riziko sociálního vyloučení.

Cílem daných činností sociální rehabilitace je dosažení soběstačnosti klientů, a to v co největší možné míře prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Sociální rehabilitaci poskytujeme jako službu navazující na službu chráněného bydlení.
 

Služba je klientům poskytována v ambulantní podobě a ZDARMA.

 

 


Tato služba je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.