Sociální rehabilitace v Kolíně a v Sedlčanech

Posláním Sociální rehabilitace v Kolíně a v Sedlčanech je podpora uživatelů naučit se trvale žít se svým zdravotním omezením a v praktickém životě překonávat některé nepříznivé dopady svého omezení a riziko sociálního vyloučení.. 

Cílem jednotlivých činností sociální rehabilitace je dosažení  soběstačnosti klientů, a to v co největší možné míře prostřednictvím rozvoje jejich schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život. Sociální rehabilitaci poskytujeme jako službu navazující na službu chráněného bydlení.