EU OPZ Středočeská kraj

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA V SEDLČANECH

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sociální služba s provozem od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin.

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc při zvládání a rozvíjení pracovních dovedností a návyků. Dále pakpodporu směřující k samostatnému životu mezi lidmi a uplatnění v běžném zaměstnání.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
Hlavní náplní sociálně terapeutické dílny MELA, o.p.s. v Sedlčanech jsou různé činnosti zaměřené na získávání a upevňování psychomotorických a sociálních dovedností, které mají vést k co největší samostatnosti uživatele. V dílně nacházejí uplatnění a podporu lidé se zdravotním, zejména mentálním postižením starší 18 let, kteří doposud nebyli úspěšní při sebeuplatnění v běžném zaměstnání. Nabízíme zde klientům možnost uplatnění svých dovedností a získání nových při pracovních činnostech a podporu individuálních pracovních aktivit. Důraz zde klademe na podporu klientů při začleňování do běžné společnosti, na podporu a pomoc při zdokonalení a udržení soběstačnosti, možnost individuální seberealizace klientů připracovních činnostech, upevnění jejich pracovních návyků a přípravu na běžné zaměstnání. Sociálně terapeutická dílna v Sedlčanech dále nabízí svým klientům prostor pro vzájemnou podporu a komunikaci skupiny vrstevníků.

Služba je klientům poskytována v ambulantní podobě a ZDARMA.

Popis realizace služby - ke stažení ZDE
Žádost o přijetí do sociální rehabilitace - ke stažení ZDE

 


Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Žádost o přijetí do STD Sedlčany ke stažení ZDE

CÍLE STD SEDLČANY

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a nezbytně nutná podpora
 • pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • podpora při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Snažíme se, aby naši uživatelé získali pokud možno co největší společenské a pracovníuplatnění. Jednotlivé cíle se tedy týkají sebeobsluhy, samostatnosti, pracovního uplatnění a zapojení do běžného společenského života. Chceme, aby naši uživatelé získali, rozvinuli, případně si udrželi dovednosti týkající se následujících činností:

 • péče o sebe a svůj zevnějšek (hygiena, oblékání, příprava jídla) ? 90% uživatelů
 • péče o prostředí v němž žijí (úklid) ? u 90% uživatel
 • práce (nalezení a udržení si práce) ? u 5% uživatel
 • zvládnutí samostatného cestování ? u 40% uživatel
 • vyřizování osobních záležitostí na úřadech, v bance na poště . .  20% uživatelů
 • využívání veřejných služeb (kadeřník, knihovna, jídelna apod.) ? u 60% uživatel
 • vyjadřování svých přání a snů a toho, co se mi líbí nebo nelíbí ? u 100% uživatel
 • znalost svých práv a povinností ? u 90% uživatel
 • pomoc při začleňování uživatelů do běžné společnosti ?u 100% uživatel
 • samostatné rozhodování ? u 90% uživatel
 • zlepšení komunikativních dovedností ? u 90% uživatel

Služba je poskytována bezplatně!