nakupujte v našem obchůdku výrobky z chráněné dílny

Díky Vašemu nákupu mohou tito lidé pracovat jako kdokoli jiný a žít v co největší možné míře běžným životem.

Cena Modrého slona je naše

Klienti MELA, o. p. s. v Kolíně získali s představením "Strašidlo na hrášku", které nacvičili a sehráli Cenu Modrého slona v IX. ročníku celostátní soutěže projektu TVOŘÍME DUŠÍ 2014.

Video můžete shlédnout zde

V SEDLČANECH "CHŇAPLI" PŘÍLEŽITOST DO RUKOU :-)

Klienti Sedlčanské textilní dílny Mela o.p.s. vyrábějí zhruba 400ks chňapek pro www.sedlcansky.cz. Chňapku s motivem krávy si může vybrat každý z výherců spotřebitelské soutěže o Sedlčanské sýry. Dárky do soutěže pocházejí z produkce šikovných Sedlčanských řemeslníků, a tak mohou i lidé se zdravotním postižením žijící na Sedlčansku ukázat své schopnosti a zručnost. Finanční zisk z výroby chňapek je použit na náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením.

Video o dílně v Sedlčanech

Spolupracujeme s firmou www.drevodetem.cz

V roce 2014 svěřil p. Pavel Chvátal natírání dřevěných stavebnic do  rukou zaměstnanců Mela o.p.s.. V Sedlčanech tak vznikla nová dílna, kde pracují lidé, které se nedaří umístit na běžný trh práce. Jedná se především o osoby se tělesným postižením a o osoby s chronickým duševním onemocněním z regionu Sedlčan a okolí. Natírání, broušení a poté i kompletace dřevěných stavebnic tak umožňuje poskytnout pracovní uplatnění lidem se specifickými potřebami. Naše spolupráce s p. Pavlem Chvátalem se zdárně rozvíjí ku prospěchu obou subjektů. Děkujeme p. Chvátalovi za trpělivost a důvěru J.

www.drevodetem.cz

Z DENNÍHO TISKU

Do MELY, o.p.s. přijeli dobrovolníci -  vodohospodáři 1. SčV

Sedlčany (24. září 2014)  - Dobro tentokrát zaměstnanci konali v Sedlčanech 19. 9. 2014 v obecně prospěšné společnosti  MELA, o.p. s., jejichž posláním je nabízet podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním, kteří jsou vzhledem k této skutečnosti znevýhodněni zejména v sociálním začlenění a pracovním uplatnění.

„Možností pomoci se nabízelo hned několik, ale asi momentálně nejvíce potřebné pro nás bylo připravit nové prostory pro sociální služby chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny“.

Dvě skupiny zaměstnanců tak začaly se stěhováním, vyklízením, malováním a úklidem.  Během dne se tak ze skladišť plného nepotřebných věcí staly již využitelné a obyvatelné prostory, které mohou pomalu začít sloužit svým účelům.

Kromě díků a ocenění za vykonanou práci, kterou mohli vodohospodáři pomoci těmto lidem, si odnesli i drobné dárky. Uživatelé chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny MELA, o.p.s. poděkovali dobrovolníkům vyrobením milých přáníček s výstižnými citáty.

„ S takto intenzivní dobrovolnickou akcí jsme se setkali poprvé. Vodohospodáři přišli do naší neziskové organizace nejen s velkým pracovním nasazením, ale přinesli si sebou jako přidanou hodnotu i pozitivní energii a nadšení pro své dobrovolnictví. Dobrovolníci nejen fyzicky pomohli, ale vlili do žil zaměstnancům MELA, o.p.s.  i naději, že pro svou práci  mají v širší společnosti  určitou míru sounáležitosti. Dobrovolníkům ještě jednou z celého srdce děkujeme“ dodala Zdena Chlastáková, vedoucí sociálních služeb MELA, o.p.s. v Sedlčanech.

Mezinárodní dobrovolnický den ENGAGE DAY 2014 již pošesté pořádá platforma Byznys pro společnost, národní partner BITC (Bussines in the Community) - britské nadace Prince Charlese, která je iniciátorem myšlenky Engage Day ve světě.

Firemním dobrovolnictvím tak 1. SčV, a.s. projevuje odpovědný přístup ke společnosti. 


Sponzorský dar od STROS, s.r. o.

Společnost STROS, s.r.o., Strojírenská 381, Sedlčany přispěla finanční částkou 80 000 Kč na nákup rehabilitačního přístroje MOTOMED VIVA 2 do Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Sedlčanech. Děkujeme !

BESEDA SE SPISOVATELKOU

S obrovským zájmem našich klientů proběhla dne 8. 3. 2016 od 13:00 hod. v Kolíně, Legerova 68 beseda s naší patronkou -  spisovatelkou Irenou Fuchsovou.  Paní spisovatelka zaujala všechny zúčastněné příjemným povídáním o všem možném.

Všichni zúčastnění se dobře bavili a touto cestou děkují za pěkné chvíle strávené při besedě.