NAŠI PARTNEŘI

Podpořili nás v roce 2017
...
STROS, a. s. Sedlčany
Přispěl finanční částkou na vybudování bezbariérového vstupu v Denním stacionáři MELA, o. p. s. v Sedlčanech.
100 000 Kč
Nadační fond Veolia, a. s.
Přispěl finanční částkou na činnost Sociálně terapeutické dílny MELA, o. p. s. v Sedlčanech
15 000 Kč
ANAON, a. s.
Přispěl finanční částkou na činnost Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
20 000 Kč
NADACE ČEZ
Přispěla finanční částkou na činnost Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
50 000 Kč
HSF Systém, a. s.
Přispěl finanční částkou na činnost Denního stacionáře MELA, o. p. s. v Kolíně.
350 000 Kč
I. M. F., s. r. o.
Přispěl finanční částkou na vybudování bezbariérového vstupu v Denním stacionáři MELA, o. p. s. v Sedlčanech.
60 000 Kč
Accolade
Zajištění grafiky a aktualizace webových stránek
aktualizace webových stránek
spisovatelka Irena Fuchsová
Je naší spřízněnou duší. Pravidelně nás sponzoruje, za což jsme ji moc vděčni! Díky knize "Když jsem potkal anděla" a "Když se řekne Fuchsoviny ", jsme vešli v povědomí společnosti.
6 000 Kč ročně od 2010
HK- Dřevstav, s.r.o., Doublovičky 11
Přispívá pravidelně od roku 2010 finanční částkou na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
24 000 Kč ročně od 2010
Paní Vinšová, paní Holzmanová a pan Vladyka, Sedlčany
Podpořili činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Podlahové centrum Havel, Sedlčany
Přispěl dodáním podlahových krytin na vybavení sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Podlahové krytiny
Dřevokomplet B+H, s.r.o., Třebnice 1, Sedlčany
Přispěl dopravou materiálu na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
Doprava
HK- Dřevstav, s.r.o., Doublovičky 11, Sedlčany
Přispěl na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
14 000 Kč
Obec Jesenice
Přispělo na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
1 000 Kč
Město Bystřice
Přispělo na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
1 600 Kč
Město Sedlčany
Přispělo na činnost sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
8 000 Kč
Město Kolín
Přispělo na činnost chráněného bydlení v Kolíně.
20 000 Kč
Jiří Jiroušek
Přispěl finanční částkou na vybavení CHB v Nalžovicích.
10 000 Kč
Portus Praha
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně, Sendražicích.
28 000 Kč
Nadace Komerční banky, a. s. Jistota
Nadace přispěla na vybavení naší provozovny sociálně terapeutické dílny v Sedlčanech.
90 000 Kč
Hickman Jarmila, Londýn
Přispěla finanční částkou na činnost chráněného bydlení v Kolíně.
21 848 Kč
Kamenictví Josef Mázl, Kánín
Přispěl věcným darem k vybavení CHB v Kolíně.
2 630 Kč
BoomTisk, Kolín
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně, Sendražicích
7 056 Kč
Pan Jiro Kato, Na Klaudiánce 47/6, Praha 4
Přispěl finanční částkou na rekonstrukci domu v Kolíně - Sendražicích.
Rekonstrukce
Ředitel MSD v Kolíně pan Zdeněk Hejduk
Spolupracuje s námi již 3.rok. V rámci Akce cihla pro nás organizuje rockový koncert Noty na pomoc.
7 300 Kč
Sdružení drobných podnikatelů a živnostníků, Kolín
Přispělo finanční částkou na vybavení domu v Kolíně Sendražicích.
29 200 Kč
PANATTONI EUROPE
Přispěli na nákup nábytku pro chráněné bydlení.
Nábytek
Fiala Luboš, Sedlčany
Zdarma poskytuje doménu melaops, která nám umožnila zveřejnit naše webové stránky.
Doména
Sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně
Od Farního sboru ČCE máme pronajatý dům v Kolíně - Sendražicích, a to na dobu dvaceti let.
Pronájem