Denní stacionář v Kolíně a v Sedlčanech

Posláním Denního stacionáře v Kolíně a v Sedlčanech je poskytování přiměřené ambulantní péče a podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, sluchově postiženým, klientům s chornickým duševním onemocněním a jinak zdravotně znevýhodněných, popřípadě v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, která vede k podpoře v zachování alespoň částečné soběstačnosti a umožňuje setrvání uživatele služby v jeho přirozeném prostředí. Pobytem v Denním stacionáři umožňujeme uživatelům předcházet společenské izolaci a samotě.

Cíle:

  • zvládat běžnou péči o vlastní osobu (hygienické návyky, udržování oděvu aj.)
  • posílit komunikační dovednosti uživatele
  • zlepšit soustředěnost a pozornost
  • rozvíjet myšlenkové a paměťové schopnosti
  • rozvíjet hrubou a jemnou motoriku
  • orientovat se v okolí stacionáře
  • v případě potřeby požádat o pomoc
  • umožnit navázání sociálních kontaktů

Služba je klientům poskytována v ambulantní podobě dle platného ceníku, a to na adresách:

KOLÍN: Jeronýmova 632
SEDLČANY: Zahradní 1242

Ceník poskytovaných služeb v Denním stacionáři je ke stažení ZDE